Czy wiesz, że jedno drzewo…

... produkuje w ciągu doby tyle
tlenu, ile wystarczy dla kilku
lub nawet kilkunastu dorosłych
osób.

… podczas całego okresu
wegetacyjnego jest w stanie
wytworzyć około 1 kg czystego
tlenu na każdy m2 powierzchni
liści.

… daje jedzenie i schronienie
wielu gatunkom ptaków
i ssaków.

… rzuca cień, który obniża
zewnętrzną temperaturę
gleby i pozwala się rozwijać
mniejszym roślinom.

… zasysa wodę z solami
mineralnymi z gleby
i wyparowuje ją w powietrze.
W ciągu doby nawet powyżej 100 l.

…wchodzi w symbiozę
z grzybami mikoryzowymi
i pozwala im się rozwijać.

… pochłania zanieczyszczenia
z powietrza: tlenki węgla, ozon,
dwutlenek siarki, różne pyły
i nieprzyjemne zapachy.

… na jego korze mogą żyć
rzadkie gatunki pożytecznych
porostów, mchów i wątrobowców

… jest leśnym punktem
informacyjnym – czochrające się
o korę zwierzęta sygnalizują
niebezpieczeństwo lub okres
godowy.

… wydziela lotne substancje,
tzw. fitoncydy, dzięki czemu
wytwarza wokół siebie strefę
wolną od bakterii.

… spowalnia erozję gleby, dzięki
czemu wpływa na zmniejszenie
zanieczyszczenia wód gruntowych.

Dowiedź się więcej Zwiń

Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Naszą misją jest powstrzymanie szybko postępującej degradacji przyrody.