Na co zostaną przeznaczone środki zebrane podczas akcji adopcji karpackich drzew?

Środki zebrane w ramach akcji, będą przeznaczone na inwentaryzację kolejnych drzew pomnikowych, na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, a następnie na obszarze polskich Karpat Wschodnich, od Beskidu Niskiego po Bieszczady. Zebrane dane, zdjęcia, wymiary i lokalizacja GPS, posłużą do złożenia kolejnych wniosków o objęcie drzew ochroną pomnikową. Jednocześnie, zebrane w ramach akcji środki wesprą działanie strażników Puszczy Karpackiej, projektu realizowanego wspólnie z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze, którzy zbierają informacje na temat wycinki i reagują na zagrożenia dla przyrody w rejonie projektowanego Turnickiego PN oraz na pozostałym obszarze – wśród tych działań jest m.in. zgłaszanie występowania rzadkich gatunków, wymagających ochrony strefowej. Wyznaczenie strefy ochronnej wokół drzewa, ratuje nie tylko jedno pomnikowe drzewo, ale też inne, które rosną w zgłoszonej przez nas strefie.

Na czym polega akcja symbolicznych adopcji drzew?

Adoptując drzewo otaczasz je symboliczną opieką, nadajesz mu imię oraz automatycznie wysyłasz e-mail do urzędów odpowiedzialnych za las, w którym rośnie – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska. W ten sposób walczysz o objęcie swojego drzewa ochroną pomnikową. Dzięki temu, Twoje drzewo otrzymuje szanse na długie i szczęśliwe życie. Twoje zainteresowanie drzewem, i deklaracja symbolicznej opieki nad nim, zwiększają szansę na to, że nie będzie wycięte. W podziękowaniu za adopcję drzewa otrzymasz od nas drogą mailową wyjątkowy, imienny certyfikat ze zdjęciem Twojego drzewa. Na certyfikacie znajdziesz współrzędne GPS, dzięki którym możesz odwiedzić swoje drzewo w Puszczy Karpackiej i sprawdzić, czy nie grozi temu drzewu żadne niebezpieczeństwo. Zaadoptuj drzewo dla siebie lub bliskiej osoby i spraw jej w ten sposób oryginalny upominek na święta.

Dlaczego karpackie drzewa potrzebują Twojej pomocy?

Karpackie drzewa potrzebują Twojej pomocy. Tylko z terenu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego codziennie wyjeżdża 6 czterdziestotonowych ciężarówek wyciętych drzew. Wiele z nich to ponad stuletnie buki, jodły czy graby, ale też jawory o obwodach pnia dochodzących do kilku metrów, które powinny być uznane za pomniki przyrody. Tych drzew nie zasadził człowiek. Te drzewa dają też życie kolejnym pokoleniom drzew, dzięki czemu w sposób naturalny mogą przetrwać ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Te majestatyczne drzewa są ostoją wielu zagrożonych gatunków zwierząt –niedźwiedzia, rysia, wilka czy orła przedniego i orlika krzykliwego. Tworzą unikalny w skali całego kraju ekosystem. To jedno z ostatnich tak cennych przyrodniczo miejsc w Polsce. Z tymi drzewami jest związanych wiele innych rzadkich gatunków porostów, mchów, grzybów, roślin, owadów, płazów, ptaków i ssaków.

Co robimy dla Puszczy Karpackiej?

Dla ochrony Puszczy Karpackiej została stworzona petycja pod której można podpisywać się na stronie karpaty.wwf.pl a obejmuje ona takie postulaty jak:
- ocalenie przed wycięciem najstarszych, ponad 100-letnich drzew
- utworzenie Turnickiego Parku Narodowego
- „nie” dla polowań zbiorowych na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego
- ochrona stref przypotokowych
- ocalenie ponad 100-letnich drzewostanów
- stworzenie prawdziwych stref bez dróg
Wspólnie z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze prowadzimy od kilku lat działania na rzecz realizacji tych postulatów. Zbieramy dane niezbędne do stworzenia aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej dla projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i innych cennych fragmentów Puszczy Karpackiej. Bierzemy czynny udział w konsultacjach dotyczących Planów Urządzania Lasu dla karpackich nadleśnictw. Przygotowaliśmy już raport na temat rozbudowy dróg leśnych i pozyskiwania drewna w nadleśnictwach bieszczadzkich, prowadzony jest monitoring ptaków i ssaków, wymagających tworzenia stref ochronnych. Trwa mapowanie kolejnych drzew, które spełniają kryteria pomników przyrody. Interweniujemy w przypadkach niszczenia przyrody w Puszczy Karpackiej. Będziemy też nadal zabiegać o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego.

Czy mogę dokonać płatności kartą?

Tak, system oferuje możliwość płatności kartą największych operatów na świecie – Visa, MasterCard i American Express. Na stronie, której można dokonywać adopcji >> karpaty.wwf.pl wystarczy wybrać daną opcję. Więcej informacji na temat zasad płatności kartą można można uzyskać tutaj >> [link]

Czy mogę dokonać płatności przelewem?

Tak, system oferuje możliwość płatności przelewem. Na stronie, której można dokonywać adopcji >> karpaty.wwf.pl wystarczy wybrać daną opcję.

Dlaczego akurat te gatunki drzew są do wyboru?

Drzewa, które możesz adoptować są gatunkami charakterystycznymi dla Puszczy Karpackiej. Buki, jodły i bardzo rzadkie pomnikowe jawory. Oprócz nich znalazł się grab, typowy dla lasów Pogórza Przemyskiego, na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Karpaty Wschodnie są miejscem, gdzie na terenie 15 nadleśnictw, 48% lasów stanowią drzewostany ponad stuletnie. Jest to las nie zasadzony przez leśników i człowieka. Ponad stuletnie jawory, graby, jodły i buki tworzą unikalny w skali całej Europy ekosystem leśny, który jest ostoją wielu rzadkich gatunków, często gatunków wskaźnikowych dla pierwotnej puszczy. Wiele z tych drzew kwalifikuje się do objęcia ochroną pomnikową. Reliktowa Puszcza Karpacka nie jest wynikiem działalności człowieka – to jedno z ostatnich takich miejsc w Europie.

Czy lokalizacja drzew przeznaczonych do adopcji jest prawdziwa?

Tak, lokalizacja drzew przeznaczonych do adopcji jest zgodna ze stanem rzeczywistym. Dzięki ogromowi pracy wykonanej w terenie, polegającej miedzy innymi na mapowaniu drzew możemy dokładnie zaznaczyć ich położenie. To drzewa, dla których została rozpoczęta procedura uznająca je za pomniki przyrody.

Chronimy przyrodę z ludźmi i dla ludzi.

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Naszą misją jest powstrzymanie szybko postępującej degradacji przyrody.